Smart Cities – Soluții pentru orașe sustenabile

Despre conferință

Orașele inteligente și eficiența energetică sunt două concepte strâns legate, care converg spre un obiectiv comun: crearea de medii urbane mai durabile, mai inteligente și mai prietenoase cu mediul înconjurător.

Implementarea soluțiilor de eficiență energetică în cadrul orașelor inteligente și a infrastructurii sustenabile are un impact major pe zona de reducere a consumului de energie, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea calității aerului și creșterea economiilor de costuri pentru administrațiile locale și pentru locuitori.

Smart Cities Marketplace

 • Piața orașelor inteligente propusă de Comisia Europeană joacă un rol important în accelerarea tranziției ecologice a orașelor din Europa prin îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, creșterea competitivității orașelor și industriei europene, precum și atingerea obiectivelor europene în materie de energie și climă. Acesta completează eforturile actuale ale UE, cum ar fi REPowerEU, în domeniul eficientizării energetice.
 • Smart Cities Marketplace este o întreprindere majoră care schimbă piața, care își propune să aducă împreună orașe, industrii, IMM-uri, investitori, bănci, cercetători și mulți alți actori ai orașelor inteligente.

Orașele inteligente și energia

 • Având în vedere că aproximativ 75% din populația Europei trăiește în orașe, zonele urbane ale UE contribuie în mod important la consumul de energie și la emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, care au un impact uriaș asupra schimbărilor climatice. În același timp, orașele sunt principalii factori ai economiei UE, deschizând căi eficiente către creștere economică și locuri de muncă.
 • Mai multe politici ale UE promovează zone urbane mai durabile, mai sănătoase și mai competitive, abordând totodată provocările climatice. Strategia uniunii energetice stabilește obiective și acțiuni pentru a contribui la furnizarea de energie sigură, accesibilă și curată pentru cetățenii și întreprinderile UE.
 • Cu accent pe renovarea clădirilor, directiva privind performanța energetică a clădirilor promovează integrarea tehnologiilor inteligente în clădiri pentru a crește performanța și eficiența energetică a acestora. Din 2016, Agenda Urbană a UE reunește țările UE, Comisia Europeană și alte părți interesate pentru a stimula creșterea și inovarea în orașele UE și pentru a aborda provocările sociale.
 • În România, prin intermediul componentei C5 PNRR– Valul Renovării cu un budget de 2.2 miliarde se va rmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
 • Pe de altă parte, avem nevoie de orașe și clădiri proiectate pentru un consum redus de energie, nu doar reducerea utilizării resurselor în clădirile deja existente, iar o serie de soluții au fost propuse și în acest sens.

Orașul de 15 minute

Conceptul de „oraș de 15 minute” implică ideea că orice cetățean are toate facilitățile necesare la distanța unei scurte plimbări pe joc, cu bicicleta sau cu transportul public. Acest lucru s-ar traduce într-o creștere a calității vieții locuitorilor, dar implicit și la un consum mai mic de energie și o degajare redusă de emisii.

Clădirile nZEB

Un oraș inteligent nu poate fi conceput fără clădiri nZEB – nearly zero energy buildings – standardul fiind obligatoriu și în România.
Iată câteva dintre beneficiile punctuale aduse de clădirile construite în conformitate cu standardul nZEB:

 • Un aer mai curat și mai puține emisii de poluanți, datorită utilizării de surse regenerabile de energie, deci beneficia pentru sănătate.
 • Casa nu pierde căldura, ceea ce conduce la economii semnificative de energie.
 • Mai multă lumină naturală în timpul zilei, datorită ferestrelor mari, ceea ce nu doar că reduce consumul de energie, dar contribuie și la un stil de viață mai sănătos.
 • Casă are o izolație termică excelentă, ceea ce reduce necesitatea utilizării sistemului de climatizare.
 • Reducerea zgomotului datorită izolației acustice de înaltă calitate, realizată cu vată minerală bazaltică.
 • Contribuția indirectă la protejarea mediului înconjurător și la reducerea poluării.

Mobilitatea urbană și transportul

 • Orașele smart sunt gândite pentru a avea acces ușor și rapid la majoritatea facilităților. Transportul inteligent folosește tehnologii noi și emergente pentru a face deplasarea într-un oraș mai convenabilă, mai rentabilă (atât pentru oraș, cât și pentru individ) și mai sigură.
 • În plus, marile orașe ale României se pregătesc că introduce zonele de emisii reduse (NEZ), ceea ce înseamnă că accesul mașinilor poluante va fi restricționat. Modelul a fost deja implementat în marile orașe ale Europei, precum Bruxelles, Viena, Paris sau Helsinki.
 • Acest lucru va deschide însă și noi oportunități pentru producătorii de mașini electrice, dar și pentru companiile care furnizează soluții de încărcare pentru mașinile electrice, atâta timp cât va exista în continuare și o componentă de transport individual.

Obiectivele conferinței:

 • Stabilirea unui overview general împreună cu experți în domeniu, reprezentanți ai autorităților locale și companii implicate în dezvoltarea orașelor inteligente și în implementarea soluțiilor de eficiență energetică.
 • Clarificarea pe fiecare categorie în parte: clădiri inteligente, transport sustenabil, energie regenerabila, iluminat public inteligent sau tehnologii de monitorizare si control.
 • Solutiile sustenabile pentru orase: cat de fezabile sunt ele pentru a fi aplicate în țara noastră?
 • Unde se situează România în acest moment, care sunt cele mai mari provocări și oportunități cu referire la accesarea fondurilor din PNRR
 • Ce directive impuse de UE privind tranziția verde și eficiența energetică trebuie să implementeze țara noastră în următorii ani
 • Perspective pe termen mediu și lung pentru transformarea orașelor din România în orașe inteligente

SPEAKERI

Mircea Fechet

Ministrul mediului, apelor și pădurilor

Adrian Corbu

Vicepreședinte AFM

Bogdan Suditu

Președinte C.T.A.T.U Municipiul București

Dan Vătăjelu

CEO Flash Lighting Service

Corneliu Bodea

CEO Adrem și Președinte al Centrului Român al Energiei

Valentin Zaharia

Director Tehnic și Performanță Veolia România

Daniel Matei

CSR & Sustainability Manager Raiffeisen Bank România

Alexandru Nicola

Sales and Operational Manager Renovatio Mobility

CONFERINȚA ÎN IMAGINI

parteneri

parteneri media